UWM REAL ESTATE FOUNDATION

UWM Real Estate Foundation là đối tác của nhiều doanh nghiệp công và tư trong việc phát triển và giữ bất động sản vì lợi ích của Đại học Wisconsin-Milwaukee. UWM Real Estate Foundation nắm giữ nhiều bất động sản nhằm hỗ trợ hoạt động của Đại học như ký túc xá, không gian cho nghiên cứu và học thuật, và những tiện ích để thúc đẩy phát triển kinh tế.

hOTLINE: 0906 800 661

UWM Real Estate Foundation là đối tác của nhiều doanh nghiệp công và tư trong việc phát triển và giữ bất động sản vì lợi ích của Đại học Wisconsin-Milwaukee. UWM Real Estate Foundation nắm giữ nhiều bất động sản nhằm hỗ trợ hoạt động của Đại học như ký túc xá, không gian cho nghiên cứu và học thuật, và những tiện ích để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “UWM REAL ESTATE FOUNDATION”